Добре дошли на страницата на разширената организация по въпросите на индивидуалните потребители на интернет от европейския регион EURALO

Това е страницата на EURALO (форум на потребителите на интернет) за европейския регион. Целта му е да предоставя новини, ресурси и различни методи за обмен и споделяне на информация между индивидуалните потребители на интернет и сдруженията на потребителите на интернет в Европа, които се интересуват от бъдещето развитие на интернет и от работата на Интернет корпорацията за разпределение на имена и номера (ICANN). Страницата е резултат от усилията на ICANN и разширените структури At-Large, в стремежа си да бъдат по-достъпни и отворени към крайните потребители.


Последни новини

Изборите за представители в ALAC и за борд на европейското RALO приключиха.

Официално ще обявим резултатите в момента в който се появят в английската версия на страницата.

ИЗБОРИТЕ В EURALO ПРЕДСТОЯТ!

Започва първият цикъл на избори в EURALO - изборите за двама представители в ALAC и изборите за борд на EURALO. Подробности за изборния процес има тук: EURALO ИЗБОРИ 2007.


Европейските разширени структури приеха устава си и Меморандума с ICANN

Структурите одобриха текстовете на Устава си и на Меморандума с ICANN на 25-ти март 2007!

Мвморандумът се подписа на 29-ти март 2007, в Лисабон, Португалия, на специална церемения в приблизително 12:30часа лисабонско време. Връзка към уебкаст на церемонията ще бъде достъпа скоро.

Всички детайли на организационните инструменти за региона можете да видите тук:RALO Organising Instruments.

Структурите на At-Large се събират на среща в Лисабон

At-Large структурите от Европа, Африка и тихоокеанските страни се събират на среща в Лисабон, Португалия от 24 до 30 март. Срещата е част от 28-та Международна среща на ICANN. Подробна информация за дневния ред, отделните форуми и подготвените документи са достъпни на страницата на срещата в Лисабон.
Европейските разширени стуктури (ALS) финализираха устава си, подписан е Меморандума с ICANN

Европейските структури се обединиха около текста на Устава на европейското RALO и на Меморандума за разбирателство с ICANN на 25-ти март 2007!

Меморандумът ще бъде подписан в Лисабон по време на международната среща на ICANN на 29-ти март в 12:30 часа лисабонско време. Връзка към видео на церемонията по подписването ще бъде добавена много скоро в категорията „връзки“. Тези от вас, които искат да гледат церемонията на живо – нека последват този линк (изисква RealPlayer ). Ако искате само аудио версията, моля щракнете тук.

Снимки от лисабонската среща

За тези, които не успяха да присъстват – малко снимки, благодарение на Patrick Vande Walle.
Още снимки от Вени Марковски - тук.

Архив на новините


Събития и срещи

Общ календар на световните At-Large стуктури *XML HTML iCAL
*
от посочените по-горе връзки можете да се инфромитете за събитията и срещите, които ви интересуват


КАКВО Е "AT-LARGE"?

"At-Large" означава „разширен“. Това е термин, който ICANN използва за глобалното общество от индивидуални ползватели на интернет, които искат систематично да участват в работата на корпорацията и в темите, засягащи ползването на системата от домейните от индивидуалните потребители. ICANN At-Large се състои от "At-Large Advisory Committee" - Разширен консултативен комитет по въпросите на индивидуалните потребители, съкратено ALAC, и различни регионални потребителски групи, обединяващи работата си в „Регионална разширена организация по въпросите на индивидуалните потребители на интернет“ (Regional At-Large Organizations - RALO). Тези регионални организации са по 1 във всеки географски район - EURALO в Европа, AFRALO в Африка и т.н. Задачата им е да информират и въвличат крайните потребители на интернет по света в темите, които засягат бъдещето на мрежата. ICANN At-Large структурите играят огромна роля в работата на ICANN, свързана с:

 • препоръки как да се прилагат многоезичните домейни (internationalised domain names – IDN). Това са домейни, които се използват на езика на страната на самия домейн;
 • как се въвеждат нови домейни от първо ниво (top-level domains, TLD) - например .info, .name, .museum, и т.н.;
 • как да се въвежда нова IP адресираща система, като се гарантира достатъчното количество уникални адреси така, че интернет пространството да се разширява, без да има опасност от нестабилност.

Това са само няколко примера за темите, които в момента се обсъждат в ICANN и които засягат глобално всички потребители. At-Large е водещ глас за заинтересованите страни от ICANN в управлението на интернет (Internet Governance, IG) и по въпросите, свързани със Световния форум на информационното общество (WSIS) и препоръките от него, както и помага за припознаване на ключовите точки, свързани с интернет ресурсите, които влияят върху развитието на информационните технологии.

КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ?

Различните групи и сдружения в Европа, ангажирани с различни аспекти от работата на ICANN, свързана с интересите на индивидуалните интернет потребители, се окуражават да работят заедно и да информират и помагат на общността от потребители да участва в работата на ICANN. Организациите в Европа и целия свят, които се занимават с въпросите, свързани с бъдещето на интернет и интересите на потребителите, се приканват да се регистрират и кандидатстват за акредитиране в ICANN, като попълнят и изпратят формуляра за кандидатстване. Организациите, които покриват минималните критерии, ще бъдат сертифицирани като „разширена структура“.

Ако например организацията, на която сте член иска да повлияе върху решенията, които оформят интернет, то нека организацията да кандидатства за сертифициране като „разширена структура“ което ще й даде право да участва в решенията на ICANN, засягащи интернет потребителите. Сертифицирането е безплатно, лесно, бързо и става по електронната поща. Заинтересуваните организации могат да попълнят формуляра за кандидатстване и да го изпратят на <als@alac.icann.org>.

Форуляр за кандидатстване

English (MSWord) (PlainText)
Francais (MSWord) (PlainText)


ЗАЩО ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ РАЗШИРЕНИТЕ СТРУКТУРИ?

Като припозната разширена структура, вашата група получава:

 • Призната роля в изработването на политики, насочени към използването на интернет от крайните потребители. ICANN се вслушва във вашите гласове. Постарайте се да бъдете чути!;
 • Бърз и лесен достъп до информация от първа ръка за това, какво се случва в ICANN и как това засяга потребителите;
 • Възможности за обучение на членовете на групата върху работата на ICANN и други интернет разработки;
 • Участие в изграждането на RALO във вашия регион, и с разрастването на разширените структури, възможности за изграждане на връзки с подобни организации във вашата страна и регион;
 • Representation in ICANN at the regional and international level, plus your group's members will be eligible to serve on important regional and international decision-making bodies in ICANN;
 • Безплатна интернет страница и други интернет базирани механизми за подпомагане на работата на структурата;
 • Възможности за помощ и финансиране на някои от дейностите на структурата (ALAC кандидатства за такова финансиране).

Разширените структури са изцяло независими от ICANN. Сертифицирането им просто указва, че тази структура отговаря на критериите на ICANN за участие на индивидуални потребители в нея и в работата на регионалните компетенции на ICANN, както и че структурата създава необходимата база за промоциране на разбиране и ангажираност в работата на ICANN от страна на интернет потребителите.

КАКВИ ГРУПИ МОГАТ ДА СТАНАТ РАЗШИРЕНИ СТРУКТУРИ?

Всяка една група, която подпомага възможността на индивидуалните потребители да изкажат и споделят виждането си за работата на ICANN и въпросите, които корпорацията разглежда, и която отговаря на критериите, които са публикувани тук, може да кандидатства за разширена структура. Видовете групи, които са станали разширени структури, или са проявили интерес да бъдат такива, включват:

 • Професионални организации (съставени от определени професии, напр. инженери, юристи и тн.)
 • Академични и научни организации
 • Организации, играещи свързваща роля между общностите
 • Организации за защита правата на потребителите
 • Структурите на Internet Society в различните държави
 • Организации на потребителите на информационни технологии
 • Граждански организации на интернет потребителите

Списък на сертифицираните организации като At Large структури (ALS)

ALS кандидатури в период на разглеждане


КЪДЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФРМАЦИЯ?

За да получи помощ и съвети от разширените структури и да работи с потребителите от всички точки на света по спорните въпроси, които в момента се решават, през 2003-та година ICANN създаде 15-членен съвет, работещ на ротационен принцип. Това е всъщност Разширения консултативен комитет по въпросите на индивидуалните потребители - ALAC. В момента, членове на ALAC от Европа са Vittorio Bertola базиран в Италия, Roberto Gaetano базиран във Виена и Annette Muehlberg, базирана в Германия. Можете да им пишете на адрес <EURO-ALAC@atlarge-lists.icann.org>. За повече инфромация, или ако имате въпроси как да се присъедините към някоя разширена структура, пишете на <info@euralo.org>.

Ако искате да участвате във въпросите, с които се занимава EURALO или искате да получите повече информация за българското участие, моля пишете ни на адрес: euralo@isoc.bg


ВРЪЗКИ

На посочените по-надолу страници има много полезна и изчерпателна информация за това, какво се случва с имената и адресите в интернет:

ICANN: http://www.icann.org

ICANN At-Large Microsite: http://www.alac.icann.org
Надзорен съвет на структурите - At Large Advisory Committee (ALAC): http://www.icannalac.org

Страници на останалите разширени структури

Африка

Азия/Австралия/Тихоокеанския пояс

Северна америка

Латинска америка и Карибите

At-Large Advisory Committee

ALAC Independent Site

ICANN-Maintained Site


КАКВО МОЖЕТЕ ДА ПРАВИТЕ ТУК:

Добре дошли в работилницата

Това е страницата на EURALO-ICANN At Large Europe.

Можете да добавяте информация и да правите промени по тези страници – включително и по тази, която виждате в момента. Това е идеята на това работно пространство.

 • Ако имате нужда от въведение в Socialtext Workspace, започнете от тук.
 • Проверявайте последните редакции от време на време, за да знаете какво е променено. Инструкции как да работите със страниците и цялото пространство има на Socialtext Documentation.
 • No labels