ISOC Bulgaria

Dessi Greve

isoc-bul klyomba isoc.bg

King Shishman "31, Sofia 1000

ISOC Bulgaria

Internet Society - Bulgaria takes an active part in promoting the Internet in the media. Наши членове са канени за лектори на редица мероприятия в страната и чужбина. Our members are invited speakers for a number of events at home and abroad. За подробен списък с дейностите ни, разгледайте нашия уеб сървър. For a detailed list of our activities, visit our Web server. Председател на Управителния съвет на сдружението е Вени Марковски. Chairman of the Board of the Association is Veni Markovski. Той е бил член на борда на международното Интернет общество, както и на ICANN . He was a board member of the international Internet community, and ICANN .

 

  • No labels