ISOC Belgium

Rudi Vansnick

info@isoc.be

Dendermondesteenweg 143
9070 Destelbergen
Belgium

ISOC Belgium

  1. Promote the development of standards, protocols, administration and technical infrastructure of the Internet
  2. Ondersteunt de vorming en opleiding in de ontwikkelingslanden en of waar de nood bestaat Supports the formation and education in developing countries or wherever the need exists
  3. Promoot de professionele ontwikkeling en bouwt gemeenschappen als aanmoediging tot deelname en leiderschap in de evolutie van het Internet Promotes professional development and building communities, encouraging participation and leadership in the evolution of the Internet
  4. Aanbieden van informatie, deskundigheid en andere faciliteiten met betrekking tot Internet Offering information, expertise and other facilities related to Internet
  5. Bieden van een platform voor discussie en verspreiding van inzichten van de Internet-gebruikers Providing a platform for discussion and dissemination of knowledge of Internet users
  6. Ontwikkelen en onderhouden van formele en informele relaties met de nationale en internationale Internet-gemeenschap die self-governance mogelijk maken Developing and maintaining formal and informal relationships with national and international Internet community self-governance possible
  7. Dient als centrale focus voor gemeenschappelijke inspanningen die het Internet promoten als zijnde een positieve tool ten gunste van de volkeren over de ganse wereld Serves as a central focus for joint efforts to promote the Internet as a positive tool for the benefit of peoples throughout the world
  8. Verzorgt management en coördinatie voor strategische initiatieven en extra inspanningen op het humanitaire vlak, opleiding evenals sociale aspecten Provides management and coordination for strategic initiatives and efforts on the humanitarian, education and social aspects
  • No labels